Toiminnallinen retriitti

Toiminnallinen retriitti

Toiminnallinen retriitti on  kurssi, jossa toiminnallisten ryhmätyö mentelmien, Life coaching, NLP ja mindfulness menetelmien avulla pyrimme vahvistamaan omaa yhteyttämme kokonaisuutena. Tavoitteena on, että päivän jälkeen kokemuksemme omasta kokonaisuudestamme on vahvempi ja antaa selkeyttä.  Mieli, tunne ja keho ovat yhteydessä toisiinsa, jotta voimme olla eheämpiä kokonaisina omassa tietoisuudessamme ja voimassamme.

Kurssi tarjoaa erilaisia menetelmiä käytettäväksi omassa työssä apuna tai itselleen työvälineeksi omaan elämään.

Päivä on rakennettu niin, että siinä on ilmaa ja keveyttä koko mukana koko ajan niin, että huumorin ja ilon kautta luomme yhteyttä myös niihin vaikeampiin osiin itsessämme. Päivä ei muodostu näin liian raskaaksi ja tuo vireyttä ja virkeyttä tiiviistä rakenteestan huolimatta. Päivän aikana yhdistämme uudella tavalla  life coaching menetelmien, arkielämän mindfulness harjoitusten ja toiminnallisten menetelmien avulla mielen, kehon ja tunteet keskenään vuorovaikutteiseksi juuri sinulle parhaimmalla tavalla palvelevaksi tunnistusjärjestelmäksi. Päivän aikana tavoitteena on selkeyttää omaa tilannettasi sekä auttaa löytämään uudenlaisia työkaluja tunnistaa juuri sinun voimavarasi ja selkeyttää kuulemaan sisäisen viisautesi ja kirkastamaan sitä, mitä sisimmässäsi todella toivot ja unelmoit.

Kurssi auttaa sinut tunnistamaan omat vahvuutesi. Saat työvälineitä siihen, miten voit arjessa nopeastikin palauttaa itsesi läsnä olevaksi ja tietoiseksi.  Kurssi soveltuu kaikille.

 

TR-kuva